Sammen for klubben.
For byen. For altid

Et meget gammelt OB-magasin

OB i sort/hvid |1904 |
Formand Niels Jensen

I 1904 var der slet ikke noget, der hed fjernsyn eller internet, men i 1904 udkom for første gang et magasin om OB og fodbolden generelt. ”Boldsport” hed det, og sådan ca. alt var anderledes.

Magasinet udkom desværre kun ét år. Vi har dog enkelte af artiklerne fra dengang endnu.

I maj 1904 skriver Boldsport fx, at OB har spillet kamp i København mod de dygtige spillere fra AB, dengang landets førende klub. Fynboerne tabte – 17-1. ”Skønt kampen saaledes var tabt for O.B., havde spillerne dog sikkert på anden maade vundet ved den. De havde her kæmpet med meget overlegne modstandere, og dette giver jo absolut mere end noget andet lejlighed til at lære nye ”tricks”, og der er ingen tvivl om, at O.B.s hold virkelig kunne blive fint”.

Den 22. juni 1904 spillede OB mod et sammensathold fra Odense-klubberne Frem og Start, og vandt overbevisende. Der skulle dog vise sig at være tvivl om sejrens størrelse. ”Boldsport” skriver: Dommeren, der er medlem af klubben ”Frem”, opgav maalenes antal til 9-2, men efter hvad vi erfarer, skal han have indrømmet, at han havde glemt ét – ”det med øret”.

I 1904 var der også generalforsamling i OB – og Boldsport var med. Dengang stillede formanden bl.a. to forslag om, at

- det gøres folk forståligt, at O.B. hverken er et offentligt anlæg eller en ”børnehave” og
- at der, hvis det er muligt, fredes mere om klubbens interesser, bl.a. ved indhegning af klubben langs anlægget, afspærring af Jagtvejen, og ved, at der sørges for, at haven bliver hyggelig.

Jo, OB er en klub med traditioner og historie. En historie, du kan tage del i.


Skrevet af Morten Oestermann