Log ind

Odense Boldklubs politikker

Handicappolitik


 

Odense Boldklubs handicappolitik er udarbejdet for at sikre handicappedes rettigheder og muligheder på lige vilkår med ikke handicappede.

Målgruppen
Odense Boldklubs handicappolitik tager udgangspunkt i mennesker med en eller anden form for handicap, der begrænser dem i at deltage i aktiviteter og arrangementer på lige fod med andre grundet deres fysiske funktionsnedsættelse.

Holdninger
Det er Odense Boldklubs holdning, at alle skal have mulighed for at se fodbold på TREFOR Park, også selvom den enkelte har et handicap. De fysiske rammer på TREFOR Park skal ikke være en yderligere begrænsning for de mennesker, som dagligt møder udfordringer i et samfund, der ikke alle steder er gearet til at imødekomme de handicappedes behov.

Formål og målsætninger
Formålet med handicappolitikken er at sikre, at den fysiske tilgængelighed for handicappede på TREFOR Park tilgodeser den handicappedes funktionsniveau og trivsel, således at også handicappede kan blive en del af øjeblikket på TREFOR Park på lige fod med ikke handicappede. Det er Odense Boldklubs holdning, at undgå alle former for diskriminering. Handicappede skal dermed kunne leve et værdigt liv og få en tilværelse, som ikke begrænser deres muligheder.

Det er derfor i Odense Boldklubs ånd, at der skal tages hensyn til den enkeltes funktionsniveau, og at handicappede skal gives tilbud om for eksempel at kunne vælge at sidde på alle tribuner ligesom ikke handicappede og ikke nødvendigvis være begrænset til handicapområdet. Odense Boldklub ønsker at tilgodese eventuelle ønsker fra handicappede om siddepladser etc., så længe sikkerhedsforanstaltningerne på TREFOR Park tillader det.

Odense Boldklub har taget højde for de handicappedes behov ved indretningen af bygningerne og planlægningen af de enkelte arrangementer, ligesom vi imødekommer handicappedes ønsker for parkerings- og siddeplads. Vi tilbyder desuden adgang for handicappede til reducerede priser og gratis adgang for deres hjælper/ledsager, og vi stiller et serviceteam til rådighed, som kan hjælpe den handicappede under afviklingen af arrangementet på TREFOR Park.

Nedenfor følger andre fokusområder for handicappede på TREFOR Park:

Billetkøb
Vi tilbyder desuden adgang for handicappede til reducerede priser og gratis adgang for deres hjælper/ledsager, og vi stiller et serviceteam til rådighed, som kan hjælpe den handicappede under afviklingen af arrangementet på TREFOR Park.

Parkering
Med et handicapskilt i bilen har du adgang til at parkere i de reserverede båse på parkeringspladsen ved TREFOR Park, så længe der er ledige pladser. Parkeringspladserne er placeret ved handicapindgangen (se herunder).

Handicapområdet: Handicapindgang
Handicappede kan benytte to indgange for at komme til handicapområdet:
1. Der er indgang igennem dørene i højre side af hovedbygningen, hvor man kan køre med elevator til handicapområdet på niveau 1 på Carlsberg tribunen.
2. Der er indgang via lågen i hegnet til højre for hovedbygningen, hvor der er mulighed for at køre op ad en skranke til handicapområdet på Carlsberg tribunen.

Pladser for handicappede
Handicappede henvises primært til det udendørs handicapområde på Carlsberg tribunen. Hvis den handicappede ønsker at sidde sammen med familie eller venner på en anden tribune, kan dette lade sig gøre så længe flugtvejene ikke bliver hindret.

Handicaptoiletter
Der er handicaptoilet ved handicapområdet på niveau 1. Toilettet findes til højre for elevatoren, der fører dig op til niveau 1 på Carlsberg Tribunen.

Adgang til boder
Der findes ingen boder i handicapområdet. Ønsker du at købe noget at spise eller drikke under dit besøg på TREFOR Park, kan du eller din hjælper benytte boden til højre for handicapområdet på Carlsberg Tribunen.

Handicappede og kørestolsbrugere
For at få plads i det særlige handicapafsnit skal man købe en H-billet. Billetten giver adgang for kørestolsbrugeren samt en hjælper og koster kr. 80,- + gebyr.

Kørestolsbrugere kan også vælge at købe det særlige H-sæsonkort. Kortet koster 795 kr + gebyr. og giver adgang for vedkommende selv samt en hjælper til alle OB’s hjemmekampe i Superligaen.

Der er et begrænset antal pladser i afsnittet, så vi anbefaler kraftigt, at man sikrer sig en billet i forsalg!

NB: H-billetter kan kun købes ved henvendelse til Danbillet.

 

Antidiskriminationspolitik

Odense Boldklubs antidiskriminationspolitik skal sikre kulturel mangfoldighed, hvorfor det er Odense Boldklubs holdning, at der skal være plads til alle uanset udseende, religion, etnicitet, tilhørsforhold til minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer.

Målgruppen
Odense Boldklubs antiracisme- og antidiskriminationspolitik gælder alle, der på den ene eller anden måde gæster Odense Boldklub og TREFOR Park enten som tilskuer, træner eller spiller.

Holdninger
Odense Boldklubs antiracisme- og antidiskriminationspolitik bygger på værdierne fællesskab, ligeværd og ikke-diskriminering, hvilket skal afspejle sig i fodboldkulturen i og omkring klubben og stadion.

Det er vores helt klare holdning, at alle skal have mulighed for at kunne føle sig glade og trygge ved at komme i klubben og på TREFOR Park og dermed få en god oplevelse uanset hudfarve, religion og etnicitet.

I Odense Boldklub tolererer vi ikke nogen former for racisme og diskrimination, hvorfor vi opfordrer alle, der opholder sig i klubben og på TREFOR Park i forbindelse med kampe og andre arrangementer til at tage afstand til racisme og diskrimination.

Ved racisme og diskrimination forstås enhver form for verbal eller non-verbal kommunikation, der enten sårer, støder eller provokerer et andet menneske på baggrund af dets nationalitet, etnicitet, race, sprog, religion, udseende og dets eventuelle tilhørsforhold til en minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer.

EmediateAd